top of page

+46 (0)766 123 414

+46 (0)766 123 414

Användarvillkor

Datum: 15 maj 2023

Välkommen till morupclassiccars.se. Dessa användarvillkor reglerar din användning av hemsidan och dess onlineshop. Läs noggrant igenom villkoren nedan innan du fortsätter. Genom att använda hemsidan och genomföra köp godkänner du att binda dig till dessa användarvillkor och accepterar att följa dem. Om du inte godkänner villkoren ska du avstå från att använda hemsidan och dess tjänster.

1. Allmänna bestämmelser

 

a) Hemsidan morupclassiccars.se ägs och drivs av Morup Classic Cars, ett företag registrerat enligt svensk lagstiftning.

 

b) Du ansvarar för att all information du tillhandahåller vid användning av hemsidan är korrekt, fullständig och uppdaterad.

 

c) Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst och utan föregående meddelande. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart efter publicering på hemsidan. Det är ditt ansvar att regelbundet granska användarvillkoren för att vara medveten om eventuella förändringar. Din fortsatta användning av hemsidan efter ändringar innebär ditt godkännande av de uppdaterade användarvillkoren.

 

2. Åtkomst och användning av hemsidan

 

a) Tillgång till hemsidan och dess innehåll ges för personligt bruk och inte för kommersiella ändamål. Du får inte använda eller utnyttja hemsidan för något olagligt ändamål.

 

b) Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent begränsa eller avbryta din åtkomst till hemsidan av olika skäl, inklusive underhåll, uppdateringar eller tekniska problem. Vi ansvarar inte för eventuella konsekvenser som kan uppstå till följd av sådana begränsningar eller avbrott i åtkomsten.

 

3. Onlineshop och köp

 

a) Hemsidan innehåller en onlineshop där du kan köpa olika produkter, inklusive klassiska bilar och tillbehör.

 

b) När du genomför ett köp på hemsidan ansvarar du för att tillhandahålla korrekt och fullständig information om dig själv, inklusive leveransadress och betalningsinformation.

 

c) Priserna som anges på hemsidan är i svensk valuta (SEK) och inkluderar moms om inget annat anges. Eventuella fraktkostnader eller andra avgifter kommer att specificeras vid kassan.

 

d) Genom att slutföra en beställning bekräftar du att du har rätt att använda den angivna betalningsmetoden och att den tillgängliga balansen är tillräcklig för att täcka kostnaden för köpet.

 

e) Vi förbehåller oss rätten att neka eller avbryta en beställning av olika skäl, inklusive felaktig prissättning, otillgänglighet av produkten eller misstänkt bedrägeri. Vi kommer att meddela dig om någon sådan avbokning och återbetala eventuella betalningar som redan har gjorts.

 

f) All information om produkterna, inklusive beskrivningar, bilder och priser, tillhandahålls i informationssyfte. Vi strävar efter att ge korrekt och aktuell information, men vi garanterar inte att informationen är felfri eller komplett. Eventuella felaktigheter eller brister i informationen kan inte åberopas som grund för anspråk eller krav.

 

g) Vi strävar efter att visa produkterna på hemsidan så korrekt som möjligt, men färger och utseende kan variera beroende på bildskärmen och andra tekniska faktorer. Vi ansvarar inte för sådana variationer och garanterar inte exakt överensstämmelse med produkternas bilder på hemsidan.

 

h) Du ansvarar för att läsa och godkänna eventuella särskilda villkor som kan gälla för specifika produkter eller tjänster innan du genomför ett köp.

4. Immateriella rättigheter

 

a) Allt innehåll på hemsidan, inklusive text, bilder, logotyper och varumärken, är skyddat av immateriella rättigheter och ägs av Morup Classic Cars eller dess licensgivare.

 

b) Du får inte kopiera, distribuera, reproduera, ändra, publicera, överföra eller på annat sätt använda hemsidans innehåll utan uttryckligt tillstånd från Morup Classic Cars.

 

5. Personuppgifter och sekretess

 

a) Vid användning av hemsidan kan vi komma att samla in och behandla vissa personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Genom att använda hemsidan samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn.

6. Ansvarsbegränsning

 

a) Hemsidan och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick och utan några uttryckliga eller underförstådda garantier. Vi tar inte ansvar för eventuella skador, förluster eller kostnader som kan uppstå till följd av din användning av hemsidan eller dess innehåll.

 

b) Vi ansvarar inte för eventuella felaktigheter, fel, avbrott eller förseningar i hemsidans funktion eller i leveransen av produkter på grund av tekniska problem eller andra omständigheter utanför vår kontroll.

 

7. Tvistlösning och tillämplig lagstiftning

 

a) Eventuella tvister som uppstår i samband med användningen av morupclassiccars.se och dessa användarvillkor ska i första hand försöka lösas genom förhandlingar mellan parterna.

 

b) Om förhandlingar inte leder till en lösning kan tvisten hänskjutas till behörig domstol enligt tillämplig lagstiftning.

8. Ändringar av användarvillkor

 

a) Morup Classic Cars förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Eventuella ändringar kommer att publiceras på hemsidan och träder i kraft från och med publiceringsdatumet. Det är ditt ansvar att regelbundet granska användarvillkoren för att vara medveten om eventuella ändringar.

9. Övrigt

 

a) Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, ska den ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara bestämmelsen anses vara separerad från de återstående bestämmelserna, vilka ska förbli i full kraft och verkan.

 

b) Vårt underlåtenhet att agera vid en överträdelse av dessa användarvillkor innebär inte att vi avstår från våra rättigheter att agera vid senare överträdelser eller liknande överträdelser.

Genom att använda morupclassiccars.se och genomföra en beställning via onlineshopen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa användarvillkor.

bottom of page